آیا ساده‌سازی مطالب عمیق برای عموم، خوبه؟

در بحث پادپُرسی‌ها کتاب خوب اخیرا چی خوندن؟، اشاره‌ای به کتابی در مورد مولانا شده و البته این نظر که کتاب نمیتونه منبعی خوبی برای شناخت این شخصیت باشه. به طور کلی، ساده‌سازی مطالب عمیق مرتبط با شخصیتهای بزرگ یا علوم مختلف، به نظرتون مفیده؟ با خطر انحراف خطرناک فکری چه باید کرد؟

برای یک نمونه، مطالبی که در مورد فیزیک بنیادی نوشته میشه، دارای همین خاصیت هستن و در بسیاری جاها دیدم که عناوین درست ولی مفاهیم کاملا اشتباهی در ذهن آدمها شکل گرفته.

6 Likes

نمی‌دونم مرتبطه یا نه ولی:

همه‌چیز رو باید تا جای ممکن ساده کرد، نه بیشتر. (آلبرت آینشتاین)

Everything should be made as simple as possible, but no simpler

2 Likes

خوبه ولی در این حد که آدما اهمیت یه علمو بفهمن
ولی زیادش باعث میشه آدما به اشتباه خودشونو متخصص بدونن
درباره پزشکی همچین اتفاقی افتاده و خیلیا به جای اینکه برن پیش دکتر خود_درمانی میکنن و این خطرناکه

1 Like

قطعا خوبه … هر چیزی رو که نشه به شکل ساده توصیف کرد از نظر من فاقد ارزشه … علم هم در همه چیز دنبال جزئیاته