از دید و بازدید نوروزی چقدر لذت میبری؟

صله‌ی رحم رو به جا میاری تو نوروز؟ چقدر از این دید و بازدید نوروزی لذت میبری؟ از کدوم قسمتش بیشتر و از کدوم قسمت های این رسم قدیمی بیشتر لذت میبری؟

صله ی رحم

دنباله‌ی موضوع چرا دید و بازدید عید برای بعضی افراد این قدر دردناکه؟

5 پسندیده