از نظر شما «زندگی نکردن» یعنی چی؟

شنیدم:

زندگی یعنی بحران، و زندگی کردن یعنی حل بحران! پس وقتی بحران رو حل نمی‌کنی، یعنی زندگی نمیکنی.

از دید من که خیلی عالی بود!
شما چه توصیفی از زندگی نکردن دارید؟
زندگی چه جور باشه می‌گید:
این‌ که زندگی نیست
تا حالا چه تجربه‌هایی از زندگی نکردن فردی یا جمعی داشتین؟

زندگی نکردن

8 پسندیده

زندگی نکردن برای خودم یک مصداق داره.
کسی که در گذشته زندگی میکنه پس الان زندگی نمیکنه.
کسی نمیتونه در آینده زندگی کنه اما با فکر کردن به آینده اش الان داره زندگی میکنه :thinking:

5 پسندیده

از نظر زمان زندگی نکردن یعنی در گذشته و آینده سیر کردن…
از نظر کیفیت زندگی نکردن یعنی گذران لحظاتی به دور از آرامش…

پس در حال باشیم و آرام…

3 پسندیده