از گرما چه استفاده‌های خلاقانه‌ای میشه کرد؟

یکی از مسائلی که به تدریج در اثر تغییرات اقلیمی رایج خواهد شد، گرمای شدید و وسیع هست. جدا از اینکه مقابله با این مسئله یک نیاز جهانی هست و البته به نظر نمیاد به موقع فکری برای این معضل عظیم بشه، چه استفاده‌های میشه از این مسئله کرد؟ چه نیازهایی در این شرایط وارد زندگی میشه؟ بستر برای چه کسب وکارهایی باز میشه؟

3 پسندیده

1 پاسخ به پرسش تازه‌ای منجر شد: آیا تغییرات اقلیمی کاملا به ضرر جهان است؟