استدلال خوب چه ویژگیهایی داره؟

یک استدلال خوب، چه ویژگی هایی دارد؟

استدلال خوب

در ارزیابی استدلال باید به چه چیزهایی دقت کنیم؟ چه مولفه‌هایی مهم هستند؟

3 پسندیده