استفاده از اینستاگرام برای مستندسازی تجربه‌های دانشجویی

اینستاگرام یه ابزار خوش دست و ساده س، مخصوصا برای به اشتراک گذاری عکس.

از طرفی فضای نوشتن اینستا خیلی محدوده، در نتیجه اگه فرد از اینستا کمک بگیره برای مستندسازی تجربه‌های روزانه ش مجبور نیست زیاد بنویسه!

در ضمن اینکه با هشتگ گذاری هم میشه دسته بندی لازم رو روی محتوا ایجاد کرد.

استفاده از اینستاگرام برای مستندسازی تجربه‌ها

میشه خیلی راحت از اینستاگرام کمک گرفت تا تجربه‌های دانشجویی رو مستند کرد. مشکلی که خودم در این کار میبینم اینه که اگه به جای یک نفر، هزار نفر داشته باشیم یعنی هزار تا اکانت اینستا!!! و این همه مستندات به درد کی میخوره اصلا؟!

در پاسخ به موضوع ایده پردازی حول مسئله ی مستندسازی تجربیات دوران دانشجویی

3 posts were merged into an existing topic: ایده‌پردازی برای مسئله‌ی مستندسازی تجربیات دانشجویی