اعتراض‌های دانش‌آموزی در زمینه تغییرات اقلیمی چقدر تاثیر داره؟

با اعتراضهای دانش‌آموزی به سیاستهای در قبال تغییرات اقلیمی، موافقید؟

جدیدا حرکتهایی در دنیا باب شده که از نظر خودم بسیار عوامفریبانه‌ست. قبلش بگم که من مخالف اثرات اقلیمی نیستم ولی با اینکه هر کسی بدون دیدن عمق داستان، یک چیزی رو علم کنه و شروع به اعتراض کنه، بسیار آزارم میده. اعتراضهای دانش‌آموزی به اثرات اقلیمی از این دست هست. نظر شما چیه؟ به نظرتون آیا یه دانش‌آموز میتونه بفهمه که جلوگیری فوری از این اثرات ممکنه باعث بشه والدینش در خطر بیکاری و فقر قرار بگیرن؟ میتونه درک کنه که میلیونها شغل از دست میره، اونهم برای افرادی که مهارتهای پایین دارن و توان تغییر مهارت رو هم ندارن؟

تغییرات اقلیمی

دنباله‌ی موضوع آیا تغییرات اقلیمی رو حس میکنین؟

8 پسندیده

این چیزی که شما مطرح کردین بین هزاران شویی هست که روزانه به خورد ملت ها میدن. اغلب این شوها احساسی هستن و تفکر پشتشون در واقع خودجوش نیست بلکه این بچه های بیچاره پیروانی بیش نیستن.

3 پسندیده