افراد مدگرا چه تفاوتی با بقیه دارن؟

مدگرائی یکی از پدیده‌های مختص به جامعه مدرنه که طرفداران خودش رو داره. درست یا غلط بودن این سبک زندگی مسئله موردبحث نیست. سئوال اساسی اینه که آیا مدگرائی به نیازی درونی ارتباط داره؟ مثلا تمایل به تغییر و فرار از روزمرگی یا رقابت با دیگران؟

آدمایی که سریع مطابق مد ظاهرشون تغییر میکنه، با کسایی که مدگرا نیستن چه فرق‌هایی دارن؟ آیا مدگرایی آگاهانه‌است؟

ویژگیهای افراد مدگرا
در ادامه موضوع
مد و پیروی از مد خوبه یا بد؟
و چرا مد اینقدر رو سلیقه ما تأتیر گذاره؟

5 پسندیده

مد هم جنبه مثبت داره و هم منفی , اگه اگاهانه باشه مثبت ه و اگه نا اگاهانه باشه منفیه مثلا شیطان پرستها لباسهای زشت و بدور از شان انسانی مد کردن و خیلی از افراد هم پذیرفتن و واکنش مثبت نشون دادن در صورتیکه اصلا خبر نداشتن این مد به چه دلیل بوجود اومد فقط بخاطر ظاهر جذابش قبولش کردن . بیشتر افرادی که دوست دارن رو مد باشن افرادی هستن که بین خانواده دوستان و اشنایان خیلی تایید نمیشن و با این روش عقده های درونی خودشون میخوان تخلیه کنن .

1 پسندیده