الکل با چه خلوصی برای ضدعفونی کردن زخم مناسب‌تره؟

الکل ۹۰ درصد برای ضد عفونی محل آسیب دیده بهتره یا الکل ۷۰ درصد؟ چرا؟

ضدعفونی زخم

دنباله‌ی موضوع چطوری جای زخم روی دست زود پاک میشه؟

6 پسندیده