انتخاب استاندارد در طراحی سرویس و رابط کاربری آن

نقد
بنظر میرسد دیجی کالا از هیچ استاندارد و الگویی در طراحی های خود استفاده نمیکند به عنوان مثال به تفاوت سایز و ظاهر آیکون ها توجه کنید.

چه موارد مشابهی در استاندارد یا غیراستاندارد بودن سرویس های موبایل یا تحت وب سراغ دارید؟

2 پسندیده

نکته ی جالبی مطرح شده که مشتاقم نظر متخصصان رو بخونم اینجا
در عین حال فکر می کنم اینجا شما به رابط کاربری اشاره کردید نه خود خدمت.
این نکته رو جهت دقیق تر شدن موضوع مطرح کردم که سوء برداشت از مفهوم خدمت و رابط کاربری ایجاد نشه.