اهداف مناسب برای سند تحول برای آموزش و پرورش ما چیست؟

یک سند تحول برای اموزش پرورش ما چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟


حداکثر چند هدف را باید در برداشته باشد و مهمترین آن‌ها چه باید باشد؟

12 پسندیده

سئوال خیلی گسترده‌ای به نظر میاد ولی میشه از ضعفهای مفرط آموزش در حال حاضر شروع کرد تا به طور متناسب با بقیه نکات گسترش داده بشن. من فکر میکنم آموزش و پرورش به طور خودسازمانده باید به تحول تدریجی خودش براساس نیازهای زمانه حرکت کنه. منظور اینکه قوانین و ساختار به نحوی باشن که با ارزیابی چندساله از داده‌های موجود، توان تغییرات متناسب با روز در ساختار و مواد آموزشی فراهم بشه.

مثالهائی از نیازهای که امروز وجود داره یا باید به طور دقیق وارد آموزش بشه:

  • نیازهای آموزشی پایه برای زندگی اجتماعی مثلا خواندن و نوشتن
  • نیازهای عمومی برای زندگی روزمره مثل کار کردن با تکنولوژی روز
  • نیازهای ارتباطی در دنیای مدرن مثلا نحوه برخورد با دیگران، قوانین پایه اجتماعی

من فکر میکنم از بعضی بلندپروازی‌های آموزشی در سطح آموزش عمومی باید به شدت پرهیز بشه. برای مثال،

  • توجه بیش از حد به تاریخ و روایتهای متفاوت
  • گستردگی و شدت بیش از حد علوم پایه در سطوح عمومی مانند ریاضیات

بعضی از نکات به مواد آموزشی ربطی ندارن و بیشتر به سبک آموزش برمیگردن و بهتره به صورت ساختاری اصلاح بشن، برای مثال، وارد کردن آموزش غیرکلاسی برای قسمتی از دروس.

4 پسندیده