اولویتهای منابع انسانی در استارتاپها چی هستن؟

استارتاپها لازمه رویکرد چابکی داشته باشن و بتونن هر لحظه تو سیستمشون تغییر ایجاد کنن. دقیقا برعکس یه کسب و کار یا سازمان سنتی که لازمه پایدار باشه. با این حساب دانش و تجربه مدیران سنتی که منجر به شکل دهی سازمانهای پایدار میشه برای استارتاپها کاربرد نداره. با این حساب، اولویت یه استارتاپ در مدیریت منابع انسانی ش چی هست؟

درادامه‌ی موضوع برای استخدام افراد در شرکت چه رویکردی مناسب تر است؟

3 پسندیده