برای استخدام افراد در شرکت چه رویکردی مناسب تر است؟

موقع استخدام افراد اولویت با کدام خصوصیت افراد باشد؟ سطح ارتباطات، مهارت علمی، مهارت عملی، شوق و اشتیاق و انگیزه و … .

اگر تجربه استخدام افراد را دارید، با چه رویکردی آنها را استخدام کرده اید؟ و کدام موفق‌تر بوده؟

برای حفظ آن دسته از کارمندان که موثر هستند، چه رویکردی مناسب است؟

6 پسندیده

سلام بهتون پیشنهاد میدم فصل چهارم کتاب قطار ثروت سازی اثر دارن هاردی رو مطالعه کنین،موضوعش دقیقا خواسته شماست

مدل شایستگی به شما میگوید که کدام مهارتها و شایستگیها به موفقیت در کار شما کمک میکنند. نسخه واحدی وجود ندارد. بنابراین وقتی ماموریت و چشم انداز را تدوین کردید، به ارزشها و سپس شایستگیهای مورد نظر برای ایفای نقش مورد نظر در هر پست هم توجه کنید. در مصاحبه و مدیریت عملکرد هم همان معیارها را مورد توجه قرار دهید و برای هر کدام مصداق مشخص داشته باشید.

مثلاً اگر صداقت یکی از معیارهای شماست، به روشنی بنویسید که مصداقهای صداقت و عدم صداقت چیست؟ اگر مصداق صداقت راستگوئی است، پس کسی که خطایی کرده و راست میگوید باید کمتر از کسی که خطائی کرده و راست نمیگوید تنبیه شود. این سخت است، برای این سختی آماده شوید.

مهارتهای فنی و شغلی بسیار راحت تر آموخته میشوند، تا مهارتهای رفتاری به خصوص اگر قرار باشد رفتاری در فرد تغییر داده شود. بنابراین به سنجش این مهارتها خوب توجه کنید و پیشنهاد میکنم در گامهای نخست در این راه از افراد با تجربه استفاده کنید. روشن کنید چه میخواهید (What good looks like?) و سپس از آن افراد با تجربه بخواهید که آن معیارهای خوب بودن را در افراد شناسائی نموده و به شما اعلام کنند.

هزینه ای که برای یک استخدام خوب میکنید، یک سرمایه گذاری است.

5 پسندیده