اولین موضوع مطرح شده در پادپُرس چه بوده است؟

این موضوع توسط چه کسی مطرح شده؟

8 پسندیده

چه سوال خاطره برانگیزی :star_struck:

اولین موضوعی که در پادپُرس مطرح شده، بالتبع موضوع خوشامدگویی به پادپُرسی‌ها هست که توسط ادمین سایت مطرح شده.

و اولین موضوع از سمت پادپُرسی‌ها، توسط @najme و با عنوان «مواد نگهدارنده چی کار میکنن دقیقا؟» مطرح شده.

7 پسندیده