اگه کسی باهاتون دم از تصمیم خودکشی بزنه، چه واکنشی نشون میدین؟

موافقم که وقتی کسی از خودکشی خودش حرف میزنه، با هدف جلب توجه و همدلی این کار رو انجام میده. منتها همدلی با چنین افرادی سخته، یا حداقل من از پسش برنمیام. تو چنین مواقعی چه باید کرد؟ اگه بنا به همدلی هست، چطوری میشه همدلی کرد؟

با ذکر مثال لطفا، طوری که حتی من هم بفهمم :roll_eyes:

6 پسندیده

به نظرم فقط باید بهش یاداوری کنیم که بعدش واسه بقیه سخته فقدان و نبودنش
دیگه از اونجا به بعدش به عهده خودشه

1 پسندیده