ایا ایده های پادخان خریداری هم داره؟

من يه سوال برام پيش اومده

آيا اين صحبت ها و راه كارها و ايده هايي داده ميشه خريداري هم داره؟
يعني ما ميتونيم به مسولين منتقل كنيم
و اگه منتقل كنيم اثري هم داره؟
يا فقط ميخوايم واسه ذهن خودمون قضيه رو حل كنيم

چون اساسي تر كه به قضيه نگاه ميكنيم مشكل چيز ديگه اي يه

3 پسندیده

کدش نسبتا ساده و کمی سخت گیرانه س: اگه راهکاری که داری ارائه میدی، چیزی نیست که خودت بتونی پیاده ش کنی (از طریق سرمایه گذاری زمانی-مالی شخصی) پس به درد پادخان نمیخوره.

مسائل پادخان از بین مسئله‌هایی انتخاب میشن که بازدید مناسبی دارن. بازدیدکننده به ندرت مسئول دولتی یا سرمایه گذار باشه، بلکه افرادی مثل من و شما هستن.

پس پیشنهاد میکنم اگه میخواین زمان بذارین و حرفی بزنین، دنبال حرف هایی باشین که خودتون بتونین پیاده ش کنین.

برای همینه که در انتخاب افرادی که میتونن در پادخان مشارکت کنن سخت میگیریم: هر کسی از پس حرفی که مسئولش خودش باشه، برنمیاد.

7 پسندیده