برای سالگرد پادپرسی شدن کادو چی میدین ؟


(Hesam Fardad) #1

امروز کنار پروفایلم عکس یه کیک دیدم :face_with_raised_eyebrow: بعد متوجه شدم 1 ساله که عضو اینجام …

هدف از این که سالگرد رو یادآوری کنید چیه ؟ کادو هم میدن آیا ؟
.
.

Capture


(یوسف ) #2

یه تور یه هفته‌ای پادپرس‌گَردی داریم. البته نصف قیمت حساب می‌کنیم به مناسبت تولد یک سالگی :grin:


(فرشته ) #3

من فکر می کردم این علامت مربوط به روز تولد فرده.


(لاله ملا) #4

عجب سوال خوب و پادپُرسی :heart_eyes: خودتون و بقیه پادپرسیا بگین دوست داشتین کادو چی بگیرین؟ :gift:

هدف از این یادآوری خیلی ساده س: خیلی خوشحالیم که یه سال هست همراه هستیم :tada:

روز تولد فرد، کیکش بزرگتره تا همه با هم کیک رو بخوریم :birthday: @moalem ، سالگرد حضور یه قاچ کیک فقط مخصوص خود فرد داریم :cake:


(فرشته ) #5

من که یکساله نشدم، اما پیشنهادم : یکی از کتاب های معرفی شده توسط پادپرسی ها


(فرشته ) #6

این انصاف نیست که! ما چه کنیم… تک خوری حرام است :smile: