بهترین داستان‌ زندگی‌تون چی هست؟

همیشه از شنیدن داستان‌های خوب زندگی همکارانم لذت بردم، مخصوصا وقتی خودشون قسمت‌های مهم داستان رو با آب و تاب بیشتر برای آدم تعریف میکنن. دعوتتون می‌کنم یکی از داستان‌های خوب زندگی‌تون رو تعریف کنین و از نقاط قوتشون بگین و الهامبخش خودتون و بقیه باشین.

دنباله‌ی موضوع داستانهای سازمانی.

4 پسندیده