به روزترین فرهنگ واژگان فارسی چیست؟

لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین را تقریبا همه می‌شناسیم. فرهنگ معین بیش از چهل سال است که به‌روز نشده است و لغت‌نامه دهخدا حتی از فرهنگ معین هم قدیمی‌تر است. می‌خواستم بدانم که جدیدترین فرهنگ واژگان فارسی که در دست تهیه است و یا شاید تهیه شده است چیست؟

2 پسندیده

قبل‌تر تصور می‌کردم نیازی به به‌روزرسانی لغت‌نامه‌ها نیست، امّا چند روز پیش که از واژه‌یاب استفاده می‌کردم، گاهی معانی لغات دهخدا برام گیج‌کننده‌تر بود، امّا معین مانایی خودش رو داشت، جست‌وجو کردم، گویا فرهنگ سخن و فرهنگ معاصر جدیدترند امّا من که تا به حال استفاده نکرده‌ام. به نظر می‌رسه فرهنگ‌ها به سمت موضوعی شدن می‌رن.

4 پسندیده

اینا ظاهرا جدید هستند:

  • فرهنگ هشت جلدی سخن،
  • فرهنگ دو جلدی سخن
  • و فرهنگ جامع زبان فارسی که تا حالا دو جلدش منتشر شده.
3 پسندیده