به نظرت بهترین جای دنیا کجاست؟

بهترین جای دنیا کجاست؟ چرا؟

تا حالا اونجا بودی؟ از خاطراتت بگو … .

بهترین شهر دنیا
دنباله‌ی موضوع شهر صورتی.

5 پسندیده

من مکان های طبیعی را خیلی دوست دارم مکان های که زمین های زراعتی آب و هوای پاک و تازه و درختان سر به فلک کشیده و دریا و نهر های آب جاری داشته باشد البه هر جای از دنیا که این مشخصات را داشته باشد من عاشق آنجا هستم، تا حال خیلی جا ها سفر نکردم ولی دهستان های کوچک و سر سبر و طبیعی هندوستان را خیلی دوست دارم هوای پاک و صاف زمین های سبز دل انسان را تازه میکند.

2 پسندیده