تابستان خود را چگونه می‌گذرانید؟

تو جمع پادپرسیا دانش‌آموز، معلم و دانشجو هست، که تابستونشون آزادتر از بقیه هستن.
برنامه‌ها سه ماهه تابستونتون و اهدافی که قراره بعد سه ماه بهش برسید چیاست؟
نوشتن اهداف سه ماهه قبلی برای خودم مفید بود، رو این حساب در ادامه موضوع قبلی، این سه‌ماه رو هم دوست دارم از اهدافمون بنویسیم. و حتی اینکه بگیم به اهداف سه‌ماهه قبلی رسیدیم یا چقدر نزدیک شدیم؟

5 Likes

پاسخ سرعتی: اتفاقا هدفگذاری بهار برا من هم خوب بود :v: موضوع رو برا خودم بوکمارک کردم و حتما بهش برمیگردم تا هدف تابستونم رو ثبت کنم.

3 Likes

من دو کار جدید یاد گرفتم …فکر نمیکردم چیزی یاد بگیرم از کاری که تو ذهنم فقط بهش فکر میکردم اما خب یاد گرفتم
خیاطی و قالی بافی…
تا آخر تابستون در گیر کار و امتحان این دوکارم و باید درست و حسابی تحویل بدم و گرنه استادام بیرونم میکنن :smile:

2 Likes