تا حالا بی‌خبری از قانون بهت ضرر زده؟

عدم آگاهی از قانون و یا کم بودن دانش حقوقی چقدر به افراد جامعه ضربه میزنه؟ چه جور ضررهایی؟

تجربه‌ای از موقعیتی که درش از قانون خبر نداشتین و این موقعیت به ضررتون تموم شد دارین؟

دنباله‌ی موضوع دانش حقوقی ما به عنوان موجودی اجتماعی تا چه حد است؟

6 پسندیده