تو چه موقعیت‌هایی برات راحت تره قاطع باشی؟

همه می‌دونیم بجای عصبانیت و پرخاشگری یا بجای خجالت کشیدن از اینکه اظهار نظر کنیم و یا نذاریم حقمون پایمال بشه، بهتره از رفتار قاطعانه استفاده کنیم.

چه تجربیاتی از رفتار قاطعانه داشتی؟ و تو این موقعیت‌ها شرایط درونی و بیرونی به چه صورت بوده؟

قاطعیت یعنی چه

دنباله‌ی موضوع قاطعیت و رک بودن، چه تفاوتی با گستاخ و خشن بودن داره؟

5 پسندیده

برای من بهتره اینطوری بگند که تو چه موقعیت های قاطع نیستی ؟
جواب : تو موقعیت هایی که ضرر و سودی برای من نداره . شاید انجام کاری برای من خیلی تفاوت ایجاد نکنه و در عوض دیگری و خوشحال کنه و براش مهم باشه. خب چه اشکال داره آدم کوتاه بیاد تا شخصی دیگه خوشحال بشه ؟

2 پسندیده