ثبت تجربه‌ها به کمک فیلم و تصویر چه مشکلاتی داره؟

عکس یا ویدیو برای ثبت تجربه‌ها در همون لحظه‌ای که تجربه‌ها اتفاق میفتن مفیده. معمولا برگشتن به عکس یا فیلم و مرورش خیلی راحته و در ضمن این روش ها خیلی هم قابل استناد هستن. چون اصل اتفاق رو ذخیره میکنن و نه برداشت ما از اتفاق،

شاید به همین دلیل در مسابقات ورزشی این روش به خوبی داره استفاده میشه و خوب هم جواب میده. ولی این روش ها تا حالا خیلی موفقیت آمیز به حوزه های دیگه رسوخ نکردن؛ مثل مدیریت شرکت ها و یا کلاس های درس. پ. البته کلاس های درس جدیدا از ابزار ویدیو دارن کمک میگیرن، ولی عمر استفاده از چنین ابزاری در زمینه ی اموزش، خیلی کمتر از عمر خود ابزار هست.

تا الان شما از عکس یا ویدیو برای ثبت تجربه‌هاتون و یا یادگیری از تجربه‌های دیگران بهره بردین؟ چه مشکلی سر چنین روش ثبت و یادگیری از تجربه‌ها هست که خیلی ازش بهره نمیبریم؟

ثبت تجربیات به کمک ویدیو

دنباله‌ی موضوع دوست داشتی چه جوری اتفاقات لحظه‌هات رو ذخیره کنی؟

3 پسندیده

3 posts were merged into an existing topic: تجربه‌تان در استفاده از فیلم و عکس برای ثبت اتفاق‌ها چه جوری بوده؟

الان دنبال عکسی از پدربزرگم بودم تا در یکی از پست ها استفاده کنم و حدود یه ربع گشتم و پیدا نکردم!

کلا بعد از گذشت مدتی، دسترسی به عکس و فیلم با توجه به اینکه تگ گذاری نمیشن و در ضمن موقع ثبت با اسم متناسب ذخیره نمیشن، کمی سخته. و این باعث میشه این مستندات به چیزای یه بار مصرف تبدیل شن!

3 پسندیده