جداسازی زباله ی باتری با یه جعبه ی ساده!

و این کاریه که در کشورهای دیگه انجام میشه مثلا در سوپرمارکتها جعبه ای هست مخصوص قرار دادن باتریهای استفاده شده. مثل این:

2 پسندیده

1 نوشته به موضوع قبلی اضافه شدند: باطری ها چطور بازیافت می شوند؟