جنبه های منفی سیلیکون ولی چی هستن؟

راجع به سیلیکون ولی کلی چیز باحال میشنویم تو وب و تلگرام و … ؛ از جمله همین موضوعی که در خود پادپُرس برای تحلیلش درج شده: چه اتفاقی در حال رخ دادن در سیلیکون‌ولی هست؟ . ولی کمتر از جنبه‌های منفی این اکوسیستم میشنویم. جنبه های منفی سیلیکون ولی چی هستن؟

برای بحث منسجم تر، 2 پست به یک موضوع جدید منتقل شدند: چرا در ایران این قدر دنبال کپی کردن علم و تکنولوژی هستیم؟

بسته به زاویه دید داره. از منظر فردی، رقابت شدیدی که اونجا هست، خیلی از افراد رو نابود میکنه. مثل همه ی صنایع مدرن، هرچند شروع این داستان برای رفع نیازهای موجود بوده، ولی بعدش برای بقا و ادامه رشد شروع به ایجاد نیازهای کاذب میکنه. اثراتی مثل تحت تاثیر قرار گرفتن خرده صنعت ها هم از اتفاقهای اجتماعی جانبی توی این ساختار هست. البته خیلی از جنبه های منفی، قابل رفع نیستن ولی به ذات سیستم برمیگردن، چیزی مثل رشد نابرابری و اقتصاد آزاد.

1 پسندیده