حال خوب شما به چی بستگی داره؟

حال خوب شما به چی بستگی داره؟ دلیل خاصی داره یا بی‌دلیل حالتون خوب میشه؟

7 پسندیده

مشخصا اگر چیزایی که ناراحت و عصبی م میکنه اتفاق نیفته پروسه خوب شدن حالم زود تر و با کیفیت بیشتری به انجام می رسه ولی حال خوب به نظرم به خودمون برمی گرده و با آزادی از اسارت ها و محدودیت ها و نمایش خود واقعی مون بدون توجه به بازخورد دیگران واقع میشه. هر وقت به چنین مرحله ای رسیدیم حال خوبمون به چیزی وابسته نیست

4 پسندیده

به خیلی چیزا
رفتار آدمهای اطرافم
کاری که خودم انجام میدم و باعث رضایت یا نارضایتی خودم و اطرافیان میشه
بی دلیل که حال هر کسی بنظرم خوب نمیشه جز اینکه اتفاق یا یک امید برای شخص بوجود بیاد.
حس های خوشایند یا ناخوشایند بنظرم برای هر کسی متفاوت و معنای متفاوتی داشته باشه.

3 پسندیده

برای من وقتی میتونم به قولهایی که بخودم دادم پایبند بمونم حس می‌کنم حالم خوبه حتی اگه بیرونم اتفاقی بیفته که اذیتم میکنه با انجام دادن یه کاری که برام مهمه انجامش بدم حالم بهتر می‌شه. مثلا بخودم قول دادم صبح زود بیدار شم یا امروز فلان کارو انجام بدم یا…

5 پسندیده

ولی میشه گفت حال خوب اثرات یکسانی داره حالا شاید ماهیت و نوع انجام آن فرق کنه ولی در اصل خوبه . مثلا کسی نمیتونه ادعا کنه که با دروغ گفتن حالش خوب میشه ولی با کمک کردن ( به شرط اینکه نیتش خالص باشه) یا مهربانی کردن این اتفاق میوفته

2 پسندیده

یه درصدیش به اتفاقات پیرامونم و درصدیش هم در ارتباط با خودمه. دور و برم مرتب باشه، کارهای عقب مونده نداشته باشم و طبق برنامه ریزیم پیش برم، به میزان زیادی حالم خوب میشه. بقیه ش تحت تاثیر شرایط بیرونی و آدم های دیگه ست.

3 پسندیده