داشتن روحیه تیمی در یه فرد، فقط برای تیم خوبه یا برای فرد هم خوبه؟

تاثیر مثبت داشتنِ روحیه تیمی، فقط روی تیم هست یا برای فرد هم خوبه؟

من فکر میکنم تو جمعی که همه این ویژگی رو نداشته باشن اونی که بخواد تیم ورک داشته باشه بار مسئولیت‌هاش رو به ناحق افزایش داده.

5 پسندیده