درباره محسوسات، معقولات و معلومات چی میدانید؟

فرق معلوم با معقول چیست؟ و آیا هر معقولی معلوم و هر معلومی معقول است؟ و آیا هر محسوسی معقول و هر معقولی محسوس است؟

1 پسندیده

سوال خیلی سختیه و حالت معما داره، اون هم برای آدمی مثل من که هنوز در حال ارتقای تعداد کلماتی که بلده هست.

  • با توجه به اینکه هر سوالی معقوله، ولی سوال شما برای من که اصلا محسوس نیست؛ پس هر معقولی محسوس نیست.

  • از اون ور به شکل محسوسی، به نظرم میرسه هر معلومی معقول نیست. نمیتونم چراییش رو براتون توضیح بدم! پس هر محسوسی هم معقول نیست، اگه بود، قابل توصیف بود.

  • به نظرم میرسه هر معقولی زیرمجموعه معلوم هاست، اگه خودش معلوم نباشه. و چون معلومه دیگه نیازی به توضیح چراییش نیست!

صرفا تلاش کردم با سوال یا بهتر بگم با معما بازی کنم. دوست دارم منطق پشت این پرسش رو خودتون توضیح بدین تا بتونم بهتر بهش فکر کنم.

5 پسندیده

عقل و معقولات اصل و اساس افرینش است
احساسات و ادراکات دو منفذ برای رسیدن برکات عقل به همه موجودات است
آیاهر معقولی معلوم و هر معلومی معقول است؟
آیا هر محسوسی معقول و هر معقولی محسوس است؟
جواب این دو سوال مثبت است برای کسانی که آن دو منفذ را از رسوبات بری میدارند!!!
چون سخن از آفرینش شد یاد ابیاتی از حضرت نظامی افتادم در باب برهان قاطع درحدوث افرینش
پنداشتی این پرند پوشی / معلوم تو گردد ار بکوشی؟
سر رشته راز آفرینش / دیدن نتوان به چشم بینش
سر رشته قدرت خدایی / برکس نکند گره گشایی

4 پسندیده