درباره نوآ۰۰۴ تاثیر «تولید متناسب با نیاز» غذا در کاهش هدررفت غذا

در نوآ۰۰۱ فهمیدیم که اگه غذا به این زیادی تولید نشه دیگه نیازی به این همه غذای هدررفت هم نیست!

حال می‌خواهیم در ادامه‌ی این نوآ، به کشف روش‌های نو برای تولید غذا متناسب با نیاز ملت بپردازیم:

مسئله

نوآ - ۰۰4: «چه‌ جوری میتونیم همون قدر که غذا میخوریم، مواد غذایی تولید کنیم؟»

نوآور این مسئله باشید!