در شرکتی مثل گوگل چه تصمیم‌هایی به عهده‌ی شخص مدیرعامل هست؟

شرکت‌های خوب دنیا همه هیات مدیره دارن و بعید میدونم هیچ شرکت موفقی فقط یه شخص در مقام مدیریت باشه.

در چه موقعیت‌هایی مدیر عامل به تنهایی تصمیم می‌گیره و در چه موقعیت‌هایی تصمیم‌ها از طریق هیات مدیره گرفته میشه؟

دنباله‌ی موضوع چه وقتایی خرد جمعی بهتره و چه وقتایی خرد فردی؟

3 پسندیده