در طول هفته‌ی گذشته چه کارهایی کردی که بهش افتخار میکنی؟

در طول هفته ی گذشته چه کارهایی کردی که بتونی با افتخار برای نوه‌هات تعریفشون کنی؟

image

دنباله‌ی موضوع اون لحظه‌ی خاص زندگی‌تون که دوست دارین برای دیگران تعریف کنین چیه؟

4 پسندیده

هیچ کاری
فقط خوردم و خوابیدن و کتاب خوندم
البته موزیکم گوش دادم
ولی فک نکنم اینا افتخار به حساب بیاد :grin: :neutral_face:

1 پسندیده

يعنى حتى يه ظرفى شسته باشى، به كسى لبخندى زده باشى، تو دادن حس خوب پيش قدم شده باشى، يه هدف كوچكى رو رسونده باشى، هيچى كه هيچى؟

1 پسندیده