دنیای مجازی، حقیقی است یا دنیای حقیقی، مجازی؟

خود واقعی من وقتیه که رودروی آدما نیستم اما باهاشون ارتباط دارم مثلا با نوشتن،
یا وقتی روبروشون هستم و تحت تأثیر نگاه، صدا، چهره، و کنش ها، واکنش های دیگه اونا و محیط و خودم، خودمو بروز میدم؟

1 پسندیده

نکته جالبیه. هرچند ما در این موقعیتها از میزان اطلاعاتی که در اختیار بقیه قرار میدیم آگاهی داریم. ولی خود تنهائی رو در زمانی که مطمئنیم کسی قادر نیست از ما اطلاعات بگیره، راحتتر بروز میدیم. اینکه بدونیم کسی از ما اطلاعاتی رو دریافت میکنه، باعث میشه در حد توان و البته اهمیت طرف مقابل، این اطلاعات رفتاری رو دستکاری کنیم. تا حدی به تفاوت رفتاری در موقعیتهای و محیطهای مختلف هم مربوط هست.

2 پسندیده