سیستم ریاست چرا به وجود اومده؟

اولین رئيس دنیا کی بوده و چی شد که ادما به رئیس-مرئوسی تن دادن؟ مگه آزادی یکی از اصلی‌ترین نیازای انسان نیست؟

6 Likes

در این مورد که الزاما اینجوری نبوده. به عقیده برخی متفکران ما انسانها نمیتوانستیم به تنهایی بقا پیدا کنیم. بقای ما در جمع بوده مثل مورچه‌ها ، زنبورها و … . در ان زمان قدرت ما به تنهایی به هیچ وجه در حد یک خرس ، شیر و گاها گرگ نبوده. به سهولت مغلوب این تقابل بودیم ولی وقتی 10نفر میشیدم اونوقت قویترین‌ها رو شکست میدادیم.
احتمالا به همین دلیل تا اونجایی که تاریخ رو میتونیم مشاهده کنیم حتی مبهم و نیمه‌تاریک ، ما انسانها در جمع بودیم و احتمالا هر جمعی یک رئیس (مرشد ، راهنما) داشته.