فشارهای اجتماعی، چگونه بر استراتژی و عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارند؟

  • شرکت Nike، بعد از اینکه هدف انتقادهای فعالان مدنی و کمپین های آن ها بر علیه “شرایط عرق کشی” کارگران، قرار گرفت، شرایط کاری کارگران خود در کارخانه های مستقر در کشورهای دیگر، را از نو تعریف کرد.

  • شرکت Wal-mart، بعد از روبرو شدن با انتقادهایی از وجه های مختلف، استراتژی ای را برای نجات نام و شهرت خود و با هدف بهبود یا نرم تر کردن تاثیر آن بر روی کارگران، جوامع محلی و محیط زیست، آغاز کرد.

  • شرکت نفت بریتانیا، پس از مواجهه با واقعیت های جدید در بازار انرژی، برند خود را به “beyond petroleum” تغییر داد، و قدم هایی برای توسعه انرژی پاک و توجه به تغییرات اقلیم، برداشت.

مرجع این اطلاعات:

در تمام این نمونه ها، فشار اجتماع، نقش بزرگی در تعیین استراتژی و عملکرد شرکت ها ایفا کرده است. تاثیر فشار اجتماعی بر شرکت ها، یکی از دینامیک هایی است که در پژوهش جدید پروفسور Baron، استاد بازنشسته دانشگاه Stanford، و برنده جایزه Moskowitz از سوی “مرکز تجارت مسئولیت پذیر” دانشکده بازرگانی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در سال ۲۰۰۹، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش، مدلی طراحی شده که می تواند به سرمایه گذارانِ برخوردار از مسئولیت پذیری اجتماعی، کمک کند تا بافت های سیاسی و اجتماعی موثر بر شرکت ها را بهتر درک کنند. این مدل empirical، داده هایش را بر روی ۲۰۱۰ شرکت، بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴، استفاده کرد تا رابطه بین سه نیروی مهم عملکرد مالی شرکت، عملکرد اجتماعی شرکت و فشار اجتماعی را تخمین بزند.

بر اساس نظریه Baron، بنگاه های تجاری، در سه بازار در هم تنیده کارمی کنند:

  • بازار محصول، که توسط مصرف کننده ها شکل می گیرد،

  • بازار سرمایه، که توسط سرمایه گذارها شکل می گیرد و

  • بازار فشارهای اجتماعی، که در آن دولت، فعالان مدنی، و NGO ها، شرکت ها را تحت فشار قرار می دهند که عملکرد اجتماعی خود را افزایش دهند. این فشار از طریق فعالیت هایی مثل نظارت های منظم، تحریم کالا، کمپین های اینترنتی و صحبت با رسانه ها، صورت می گیرد. داده ها نشان داده است که تاثیر فشار اجتماعی، با تقریب خوبی تماماً ناشی از فعالیت های مدنی و NGO ها بود و نه از فعالیت های دولت.

در نهایت، به نقل از “مرکز تجارت مسئولیت پذیر”، در این مطالعه، دانشگاهیان و سرمایه گذاران اجتماعی به یک اندازه، برای درک روابط پیچیده تجارتخانه ها با جامعه، به چالش کشیده شده اند.


شما چه تاثیری از فشارهای اجتماعی بر استراتژی و عملکرد شرکت‌ها می‌شناسید؟

2 پسندیده