ما با وارد شدن به یک سیستم آموزشی چه آسیب‌هایی می‌بینیم؟

چیزی که معمولا دیده میشه مزایای ظاهری و مفید طی فرایند آموزش رسمی است. اما آسیب‌هایی مثل افتادن در انواع پارادایم‌های سیستم آموزشی مرسوم معمولا مورد غفلت قرار می‌گیره. هدف از سوال، بررسی بی‌طرفانه‌ی میزان مثبت-منفی بودن سیستم‌های آموزشی رایج در دنیاست.

دنباله‌ی موضوع کودکی که خارج از مدرسه آموزش ببیند، چه مهارت‌های بیشتر یا کمتری یاد می‌گیرد؟

7 پسندیده

محدودیت یکی از آفت‌های قرار گرفتن در سیستم آموزشیه. یعنی اینکه شما مجبورید برای موندن در سیستم به فعالیت‌های تعیین شده تن بدید، پس تا وقتی در سیستم هستید از فعالیت‌های دلخواه حتی مرتبط با همون آموزش دور میشید.
دیگه، قربانی مقایسه‌های ناروا میشید؛ مثلاً ممکنه شما انواع کتاب‌های مرتبط با یک موضوع رو مطالعه کنید، و جزوه یا کتاب مورد نظر مدرس اون رو نه، پس در مقایسه با دیگران ضعیف به حساب میاید.
و برعکس اغلب، دیگران و حتی خود شما فریب مدرکی رو می‌خورید که نتیجه حضو‌ر در سیستمه، درحالیکه ممکنه بعضیا خارج از سیستم، از شما توانمندتر باشن.

2 پسندیده