مسیر پیش روی تیم اجرایی پادپرس در پاییز ۱۳۹۶

تمرکز تیم اجرایی

  • روتوش فضا از لحاظ صمیمیت و دسترسی به محتوای خوب

تسک‌های تیم اجرایی

  • توسعه‌ی تولکیتی برای برگزاری نُوآ
    طوری که افراد علاقه‌مند از جامعه‌ی کاربری به راحتی بتوانند به برگزاری یک میزگرد مجازی اقدام کنند.

  • آماده سازی بستر برای دعوت از اعضا به دور دوم مسئله‌بازهای برتر

  • تعیین موضوعات مناسب نظرسنجی نُوآ۰۰۸ توسط جمع مسئله‌بازهای برتر

  • تسهیل فرایندها برای برگزاری میزگرد مجازی نُوآ۰۰۸ توسط جامعه کاربری علاقه‌مند

  • اضافه کردن محیطی صمیمی برای استراحت ذهنی اعضا

زمان آغاز

۱۵ مهر ۱۳۹۶

زمان تکمیل

۳۰ آذر ۱۳۹۶

4 پسندیده

موضوع انتخاب کرده این یا ما هم میتونیم موضوع پیشنهاد بدیم ؟

نه موضوع نُوآ۰۰۸ هنوز مشخص نشده.