مشاعره به سبک مجازی: چه بیتی رو در ادامه‌ی نفرات قبلی بهمون هدیه میدی؟

بیاین مشاعره کنیم، هرکس یه شعر بنویسه و نفر بعدی با آخرین حرف شعر قبل ، یه شعر جدید بنویسه!

download%20(11)

«می کشدم می به چپ می کشدم دل به راست / رو که کشاکش خوش است تو چه کشیدی بگو »
حضرت مولوی

5 پسندیده

وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را

8 پسندیده

ای خوش اندر گنج دل زر معانی داشتن

نیست گشتن، لیک عمر جاودانی داشتن

8 پسندیده

مشاعره مجازی رو میشه با فکر انجام داد، زمانم که مطرح نیست پس بهتره شاعرش خودمون باشیم
خب بریم سراغ ن :slight_smile:
نان، نانوا، نانوایی
نیم، نیما، نیمایی
شروع میشه با صدای چی؟
زود باش بگو هوهو چی چی :thinking:

9 پسندیده

یار ما چون گیرد آغاز سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند
حافظ

7 پسندیده

۲ پاسخ به موضوع جدیدی منتقل شدند: مشاعره مفهومی برای ارتقای فن بیان: شما هم دعوتی!

دانی که را سزد صفت پاکی
آنکو وجود پاک نیالاید

در تنگنای پست تن مسکین
جان بلند خویش نفرساید

پروین اعتصامی

7 پسندیده

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس

حافظ

7 پسندیده

سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند

7 پسندیده

درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود
به که با دشمن نمایی حال زار خویش را

گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار
ای برادر تا نبینی غم گسار خویش را
سعدی

5 پسندیده

آن پریشانی شبهای دراز و غم دل
همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد
حافظ

5 پسندیده

درین درین. دیش درین درین درین.

3 پسندیده

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند…
حافظ

6 پسندیده

دل و دین و عقل و دانش همه را به باد دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی؟

3 پسندیده

اگر‌چه سخت دلتنگم ولیکن از تو دلگیرم
اگر‌چه دوستت دارم ولیکن از تو بیزارم…

#سید_تقی_سیدی

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
که این عجوز، عروس هزاردامادست