مشاعره به سبک مجازی: چه بیتی رو در ادامه‌ی نفرات قبلی بهمون هدیه میدی؟

بیاین مشاعره کنیم، هرکس یه شعر بنویسه و نفر بعدی با آخرین حرف شعر قبل ، یه شعر جدید بنویسه!

download%20(11)

«می کشدم می به چپ می کشدم دل به راست / رو که کشاکش خوش است تو چه کشیدی بگو »
حضرت مولوی

5 Likes

وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را

7 Likes

ای خوش اندر گنج دل زر معانی داشتن

نیست گشتن، لیک عمر جاودانی داشتن

7 Likes

مشاعره مجازی رو میشه با فکر انجام داد، زمانم که مطرح نیست پس بهتره شاعرش خودمون باشیم
خب بریم سراغ ن :slight_smile:
نان، نانوا، نانوایی
نیم، نیما، نیمایی
شروع میشه با صدای چی؟
زود باش بگو هوهو چی چی :thinking:

8 Likes

یار ما چون گیرد آغاز سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند
حافظ

6 Likes

۲ پاسخ به موضوع جدیدی منتقل شدند: مشاعره مفهومی برای ارتقای فن بیان: شما هم دعوتی!

دانی که را سزد صفت پاکی
آنکو وجود پاک نیالاید

در تنگنای پست تن مسکین
جان بلند خویش نفرساید

پروین اعتصامی

6 Likes

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس

حافظ

6 Likes

سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند

6 Likes

درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود
به که با دشمن نمایی حال زار خویش را

گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار
ای برادر تا نبینی غم گسار خویش را
سعدی

5 Likes

آن پریشانی شبهای دراز و غم دل
همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد
حافظ

5 Likes

درین درین. دیش درین درین درین.

3 Likes

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند…
حافظ

6 Likes

دل و دین و عقل و دانش همه را به باد دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی؟

3 Likes