مفهوم زیبایی در فرهنگ‌های مختلف از چه ناشی میشود؟

زیبایی ظاهری چیزی نسبی است و در هر قوم و فرهنگی ممکن است تعبیر متفاوتی داشته باشد. و بالتبع کنش‌های متفاوتی بین افراد آن جامعه ایجاد کند و باعث آرایش مو و صورت متفاوت و یا اندام و بدنی متمایز از سایر جوامع ایجاد کند.

به عنوان مثال، شکم داشتن در دوره‌ی قاجار هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان زیبایی محسوب میشده و یا ابروهای پیوسته برای خانم‌ها.

و میتوانید تصور کنید در آن دوران افراد به پرخوری روی آورند و در ضمن خانم‌ها از آرایش صورت برای ایجاد ابروهایی پر و پیوسته بهره ببرند.

این مسئله از چه چیزی ناشی میشه؟‌

1 پسندیده

یه بحثی توی کتاب لذات فلسفه ی ویل دورانت هست در این باره که خیلی جالبه. حتما یه نگاهی بندازید. ولی پس زمینه زیبائی این شکلی، احساسهای مرتبط با مسائل جنسی و مالی میتونه باشه. مثلا چاقی در اون زمان نمادی از وضعیت خانوادگی خوب و مکنت مالی بوده. برای خانمها نشان دهنده توانائی زاد و ولد هم به حساب میومده. الان یکم احساسهای زیبائی پایه های متفاوتی پیدا کرده.

1 پسندیده

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟
ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ
ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ!
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ گران‌بها ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ!
ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌کنید؟
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: می‌بینید؟! ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍن‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ!
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ انسان‌ها ﺩﯾﺮ ﺭﻭ می‌شود…

1 پسندیده