منافع تبعیض در جامعه شامل چه چیزهایی هست؟

فرض کنین یه فیزیک‌پیشه در یه دانشکده بیولوژی، استخدام میشه. خود فیزیک‌پیشه به قصد ارتقای مرزهای دانش و انجام کارهای بین رشته ای این کار رو میکنه و فکر میکنه تسهیل دسترسی به بیولوژیست ها به انجام کارهای خفن‌تری منجر میشه. در دانشکده، دو حالت میتونم برای تقسیم منابع ببینم:

  1. اعضای دانشکده شامل اساتید تصمیم بگیرن جلوی تبعیض رشته‌ای رو بگیرن و برای همه یک سهمیه یکسان از منابع (شامل تعداد ظرفیت دانشجوها و منابع مالی-خدماتی) در نظر بگیرن. به استاد فیزیک اجازه داده میشه از ظرفیت فیزیک دانشجو بگیره. دروس بر مبنای نیاز دانشجوها گرفته میشه. … .

  2. اعضای دانشکده بنا رو بذارن به اختیار انتخاب تک تک افراد. یعنی اگه دانشجوها خودشون خواستن، به استاد فیزیک اپلای کنن (وگرنه استاد بدون دانشجو میمونه). اگه مسئول ازمایشگاه تمایل داشت به استاد فیزیک خدمات ارائه بده. منابع مالی با این حساب تقسیم بشن که پروژه بیولوژی هزینه بیشتری داره و یا به تعداد دانشجوها تخصیص بشه و … .

در اولی هیچ گونه تبعیضی وجود نداره. در حالی که دومی که نمایانگر یه جور آزادی در جامعه هست پر از تبعیضه (در یه جامعه‌ی آزاد، افراد خودشون تعیین میکنن که با چه کسی در تعامل یا تجارت باشن و با چه کسی نباشن) . خوشحال میشم در نظرسنجی‌های زیر شرکت کنین و در نهایت اگه مایل بودین توضیح بدین در این وضعیت به نظر شما تبعیض به نفع کل جامعه‌ هست یا به ضررش؟

در مقام استاد فیزیک کدوم رو برای خودتون انتظار دارین؟

  • گزینه یک (عدم تبعیض)
  • گزینه دو (ازادی در انتخاب افراد)

0 رأی‌دهنده‌

در مقام استاد بیولوژی کدوم رو برای خودتون انتظار دارین؟

  • گزینه یک (عدم تبعیض)
  • گزینه دو (ازادی در انتخاب افراد)

0 رأی‌دهنده‌

در مقام دانشجوی بیولوژی کدوم رو برای خودتون انتظار دارین؟

  • گزینه یک (عدم تبعیض)
  • گزینه دو (ازادی در انتخاب افراد)

0 رأی‌دهنده‌

فکر میکنین در واقعیت کدوم رخ میده؟

  • گزینه یک (عدم تبعیض)
  • گزینه دو (ازادی در انتخاب افراد)

0 رأی‌دهنده‌

در ادامه‌ی موضوع چه‌طور ریشۀ نژادپرستی در ایران را بخشکانیم؟