نظریه ریسمان‌ چیه؟

درباره ی نظریه ریسمان‌ها یا String Theory چی میدونین؟ چطور میتونین نظریه رو به زبون ساده به افراد علاقه مند در سایر حوزه‌ها منتقل کنین؟

سخنرانی تد زیر نسبتا ساده در این باره صحبت کرده، ولی فکر میکنم هنوز جای توصیف فیزیک‌پیشه‌های خودمون از نظریه ریسمان و هدفش خالیه:

دنباله‌ی موضوع چه نیازی به بعد چهارم بوده؟ و چرا چهارتا؟

8 پسندیده

دکتر اردلان هم در موردش صحبت کرد، اما به دل من که ننشست

4 پسندیده

به زبان ساده ذرات زیراتمی از اشکالی از انرژی به نام ریسمانها تشکیل شدند و در مقیاسی بزرگتر تمام اشیا از طریق ریسمانهایی از انرژی به هم متصلند. برای مثال وقتی سیبی میوفتد فقط زمین نیست که سیب رو به سمت خودش میکشه، بلکه سیب هم به اندازه خودش زمین رو به سمت خودش میکشه.

1 پسندیده