هم آفرینی مشتریان از چه زمانی معنی پیدا می‌کند؟

در موضوع حوزه‌های کلیدی برای هم آفرینی به چند روشی که می‌توان مصرف‌کننده را در فرایند تولید، تبلیغات و بهینه‌سازی دخیل کرد اشاره شده است. مثال‌هایی از شرکت‌های نام‌ آشنایی مانند BMW و LEGO هم آورده شده است.

  • آیا یک شرکت نوپا که کمتر کسی نام آن را شنیده است، می‌تواند از این تکنیک‌ها استفاده کند؟
  • چگونه و در چه شرایطی مردم حاضر به هم‌آفرینی با یک شرکت می‌شوند؟
  • هم‌آفرینی برای چه شرکت‌هایی با معنی است؟

زمان و شرایط سازمانی مناسب برای هم‌آفرینی

در ادامه موضوع ۶ حوزه کلیدی برای هم‌آفرینی مشتریان و مشارکت ایشان در برند شما کدامند؟

5 پسندیده