هنوز تو چالش کلاس درس فردا شرکت نکردی؟ مشارکتت کم بوده ؟ حرف داری بازم؟

فقط کمتر از دو روز به پایان زمان چالش کلاس درس فردا مونده.

درسته که مشارکتا خوب بوده و جا و راه نیست:

اما تو هم پاشو بیا. نگو نگو میام :wink: عه اومدی عب نداره دوباره بیا!

لااقل بگو چرا نمیای.

آخه این کلاسه ما داریم؟؟؟؟

موی بلند، روی سیاه،

ناخن دراز، واه واه واه.

حالا اگه وقتتم کمه سریعخلاصه پیشنهادا رو بخون و خودتم ایدتو بده، نوع نوشتنت مهم نیست، ویراستارم داریم.

برس به ته پیاما . . .

5 Likes