وقتی دنبال راه‌حل نوآورانه برای مشکل کاری هستین چی کار میکنین؟

فرض کنین سر کارتون به مشکلی برخوردین که با مسیرهای جاری و عادی روزمره قابل حل نیست. و یا حتی مشکل خیلی خاصی وجود نداره صرفا از نتایج به اندازه کافی راضی نیستین و میخواین ابتکار عمل بیشتری در کار ایجاد کنین به این امید که نتایج بهتر شه.

چی کار میکنین؟‌ چه روش‌هایی رو برای یافتن یه راه حل امتحان میکنین؟

راستی شما به چه راه حلی میگین نوآورانه؟ تا حالا تو کارتون نوآوری داشتین؟ از تجربه ش بگین تا الهامبخش دیگران باشه … .

نوآوری چیست

5 پسندیده

بستگی داره آخهه این نوآوری در چه زمینه ایی باشه.
من هیچوقت از خودم نمیتونم ابتکاری به وجود بیارم برای همین برای هر چیزی مه بخوام تغییرش بدم کلی مطالعه میکنم تا بتونم با استفاده از دانسته هام در زمینه که میخوام کمک بگیرم.

1 پسندیده