ویژگی‌های نقد سالم چیست؟

نقد سالم چه خصوصیاتی داره؟ آیا صرفا گفتن کمبودهای یک راه حل، نقد برای راه حل به حساب میاد؟

چقدر نیاز به دیدگاه جامع و سیستمی در نگاه نقادانه به مسائل اجتماعی داریم؟

در ادامه آموزش نقد سالم:

در بسیاری از مسائل، هیچ راه حلی کامل نیست، به این معنی که وقتی مسئله چند وجهی در جامعه مطرح میشه، هر راه حلی، میتونه قسمتی از مسئله را حل و قسمتی را صرف نظر کند. از این دیدگاه، نقد یک راه حل، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مسئله و مقایسه با راه حلها دیگه، صرفا تخریب روش به حساب میاد.

شاید یه مثال آشنا، بتونه کمک کنه به درک مسئله. در اقتصاد، تورم و بیکاری دو کمیت مکمل هستن، یعنی در اقتصاد سالم، معمولا کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه است و افزایش اشتغال با افزایش تورم. حالا اگر که در بررسی سیاست اشتغال یه دولت، یه نفر با تمرکز بر ضعف موجود، مثلا افزایش بیکاری یا تورم، به نقد بپردازد، آیا این نقد سالم است یا حربه‌ای برای تخریب؟

3 پسندیده

نقد منصفانه به چه نقدی میگن؟
این موضوع در یک راستا نیست؟:thinking:

1 پسندیده