چرا ساق پا بیشترین جذب ویتامین D رو از خورشید داره؟

شنیدم که تابش افتاب به ساق پا بیشترین جذب ویتامین D رو سبب میشه. این طوره؟ چرا؟

ربطی به مکانیزم جذب از طریق سلول‌های این ناحیه داره؟ یا سطح و هندسه ساق؟ یا چیزی مربوط به نحوه استفاده از ویتامین D در بدن هست؟ یا چیز دیگه؟

دنباله‌ی موضوع آیا شما کمبود ویتامین D دارین؟

3 پسندیده