چرا کبوتر یاکریم به لونه ش و پای تخم‌هاش برنمیگرده؟

کفتر یا همین یاکریم ها جاهایی آمده خونه ما تخم گذاشته، ولی بعد از مدتی دیگه برنمیگرده به لونه ش. چرا؟

الان تخم های یاکریم ها رو چیکار کنیم؟

دنباله‌ی موضوع چرا کبوتر های یاکریم هر جایی تخم می گذارند؟ آنها دنیا را چگونه می بینند؟

5 Likes

آیا به لانه یا تخم‌ها دست زدید یا جابه‌جایش کردید؟

طبق تجربه‌ای که من دارم کبوترها خیلی به لانه و تخم‌هایشان حساس هستند و در صورت دستکاری دیگر بازنمی‌گردند حتی اگر جوجه‌ها از تخم بیرون آمده باشند.

2 Likes

اگر لونه ش در دسترس گربه باشه و گربه دیده باشه دیگه برنمیگرده

2 Likes

۲ تا تخم رو گلدون گزاشت و ۳ روز روش نشست و بعد دونه وقتی دونه ریختم رفت