چطور بدون وارد کردن استرس به افراد، ازشون بخوام سریع تر کاری رو پیش ببرن؟

تا حالا شده با کسی بخواین برین بیرون، و زمان بندی این بیرون رفتن برای شما مهم باشه، و با اینکه این رو به همراهتون منتقل کردین، ولی ایشون به کندی کارهای لازم برای آماده شدن رو پیش ببره و خلاصه باعث تاخیر شما بشه؟

تا حالا شده کاری از تیم کاری تون بخواین، و با هم سر زمان بندی این کار توافق کرده باشین، ولی بعد تو عمل تیمتون کار رو خیلی کندتر از حد مورد نظر پیش ببره؟

برای من هر دوتاش پیش اومده، و چقدر حرص خوردم تو این موقعیتا!

این جور وقتا، شما برای اینکه تیم کاری تون رو رهبری کنین و یا دوستانتون رو کمی به جنب و جوش بندازین، چی کار میکنین؟ حواستون باشه هدفتون اصلا این نیست که استرسی بهشون وارد نکنین، چون میدونین استرس بیشتر باعث خرابکاری میشه و مخاطبتون رو کندتر و سرخورده تر از قبل میکنه؟

دنباله‌ی موضوع چه چیزهایی تو زندگی تون استرس وارد میکنن؟

3 پسندیده