چطور بفهمیم دچار افسردگی شدیم؟

اختلال های عاطفی یا افسردگی های رایجی که وجود داره کدوم‌ها هستن؟ و چرا پیش میان؟

چطور میتونیم بفهمیم افسردگی گرفتیم و لازمه به فکر درمان باشیم؟

افسردگی و اختلال عاطفی

دنباله‌ی موضوع پذیرش پای شکسته در مقابل روان شکسته
و چه کمکی میشه به افراد افسرده کرد؟

3 پسندیده