چطور میتونیم یه سایت را به اپلکیشن اندروید تبدیل کرد؟

چطور میتوانیم یه سایت را به اپلکیشن اندروید تبدیل کنیم؟

آیا برای این کار، سایت یا نرم افزار خاصی وجود دارد؟
شاید نیاز به توضیحات بیشتر باشه
برخی نرم افزارهای اندروید با نصبشون فقط شما را به سایتشون هدایت میکنن و کار خاصی در درون برنامه صورت نمی گیره
این برنامه ها اغلب در صورت متصل نبودن شما به اینترنت درخواست اتصال به اینترنت میکنند

1 پسندیده

از این کمک بگیرید https://electronjs.org
این کراس پلتفورم هست